Wednesday, March 10, 2010

March 10, 2010


Sa makadiyot paminaw ug pamati-a.

Nabati mo ba ang kahaponong hoyohoy,
Nga sa galamhan mabugnawong nagtaghoy?

Sa makadiyot lingi ug paga-lantawa.
Namatikdan mo ba ang kilum-kilum,
Nga hinay-hinay midangat sa hilom?

Sa lapyahan sa panahon nagsingabot ang kahunason.
Mga tunob sa baybayon, sa tubig paga-papason.
Mga gapnod sa kagahapon, sa balud paga-dalhon.

Sa langit ibayaw ang tanan,
Kanato nag-ubay ang kahitas-an,
Iyang pagka-mangluluwas maghari.